Chương trình Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng tôi

Để giữ cho họ mỉm cười ..

Có nhiều thứ để trở thành một doanh nghiệp thành công hơn là chỉ tạo ra lợi nhuận. Đó cũng là về việc tạo ấn tượng thực sự và có tác động tích cực đến xã hội.

Là một nhà lãnh đạo trong kinh doanh thương mại điện tử, chúng tôi cũng là một công ty có trách nhiệm làm việc để đảm bảo rằng mua sắm trực tuyến thúc đẩy sự phát triển bền vững và xã hội cho các nước châu Phi.

Chúng tôi đã tăng cường cam kết này với nhân viên, khách hàng và đối tác của mình và chúng tôi đã sản xuất các sản phẩm dưới đây để bán, trong đó doanh thu của các sản phẩm này sẽ được chi tiêu ở Châu Phi để:

  • Hỗ trợ giáo dục và xóa mù chữ.
  • Góp phần xóa đói nghèo cùng cực.
  • Hỗ trợ cho ngành y tế bằng cách giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em & chống lại bệnh tật.

Hãy đóng góp và tham gia để đạt được những mục tiêu cao cả này bằng cách mua những sản phẩm này.