Câu Hỏi Thường Gặp

Làm thế nào để tìm kiếm sản phẩm?

Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập tên sản phẩm hoặc từ khóa vào thanh tìm kiếm ở đầu trang. Cố gắng nhập một mô tả chung. Bạn càng sử dụng nhiều từ khóa, bạn sẽ càng nhận được ít sản phẩm hơn trong trang kết quả. Bạn có thể chọn một danh mục để tìm kiếm.

Làm thế nào để tính chi phí vận chuyển?

Chúng tôi trong WoopSop cung cấp miễn phí vận chuyển quốc tế cho khách hàng của chúng tôi trên tất cả các sản phẩm, woop woop!

Người mua bảo vệ là gì?

Bảo vệ người mua là một bộ bảo đảm cho phép người mua tự tin mua sắm trên trang web của chúng tôi.

Bạn được bảo vệ khi:

  • Các mặt hàng bạn đặt hàng đã không đến trong thời gian đã hứa.
  • Các mục bạn nhận được không như mô tả.
  • Các mặt hàng mà quý vị nhận được đảm bảo để được chính hãng là giả mạo.