Quyền riêng tư & Điều khoản

Chào mừng bạn đến với WoopShop.com. Trong khi duyệt hoặc mua từ WoopShop.com, quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và tôn trọng. WoopShop.com cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho bạn tuân theo các thông báo, điều khoản và điều kiện được quy định trong trang này.

KHAI THÁC. Chính sách bảo mật

• WoopShop.com tôn trọng quyền riêng tư của mỗi khách truy cập hoặc khách hàng của trang web và coi trọng sự an toàn trực tuyến của bạn. • WoopShop.com thu thập thông tin bao gồm Email, Tên, Tên công ty, Địa chỉ đường phố, Mã bưu điện, Thành phố, Quốc gia, Số điện thoại, Mật khẩu, v.v., để bắt đầu, chúng tôi sử dụng cookie cần thiết để biên dịch và tổng hợp không phải thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Thông tin là duy nhất cho bạn. • Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp chúng tôi thuận tiện hơn cho bạn sử dụng, phản hồi các yêu cầu hoặc khiếu nại, để giúp chúng tôi hiển thị phù hợp nhất với bạn và nhắc nhở bạn về thông tin mới, sản phẩm có bán hàng, phiếu giảm giá, khuyến mãi đặc biệt, v.v. trên. • Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được nhắc cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ giao hàng và hóa đơn, số điện thoại và địa chỉ email. Những loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, để thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để liên hệ với bạn. • Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào hoặc bất kỳ công ty nào trong quá trình kinh doanh thông thường của chúng tôi. • Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết từ bất kỳ bản tin email hoặc cài đặt đăng ký cá nhân nào của bạn sau khi đăng nhập.

KHAI THÁC. Điều khoản và điều kiện

• Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn ít nhất là 18 hoặc truy cập Trang web dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho tất cả quyền truy cập và sử dụng trang web này bởi bất kỳ ai sử dụng mật khẩu và nhận dạng ban đầu được gán cho bạn cho dù việc truy cập và sử dụng trang web này có thực sự được bạn cho phép hay không. • WoopShop.com có ​​thể giao hàng từ các kho khác nhau. Đối với các đơn hàng có nhiều mặt hàng, chúng tôi có thể chia đơn đặt hàng của bạn thành nhiều gói theo mức chứng khoán theo quyết định của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã hiểu. • Trừ khi được cung cấp ở nơi khác trên trang này hoặc trên trang web, bất kỳ điều gì bạn gửi hoặc đăng lên WoopShop.com, bao gồm nhưng không giới hạn, ý tưởng, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất chung, bài nộp sẽ được xử lý là không bí mật và không độc quyền, và bằng cách gửi hoặc đăng, bạn đồng ý cấp phép không thể hủy ngang mục nhập và tất cả các quyền liên quan đến IP ngoại trừ các quyền đạo đức như quyền tác giả đối với WoopShop.com mà không bị tính phí và WoopShop sẽ được miễn phí bản quyền. • Bạn sẽ không sử dụng địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một ai đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa WoopShop.com hoặc các bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nội dung gửi hoặc Nội dung nào. WoopSHop.com có ​​thể, nhưng sẽ không bắt buộc phải xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đệ trình nào kể cả nhận xét hoặc đánh giá vì bất kỳ lý do nào. • Tất cả văn bản, đồ họa, hình ảnh hoặc hình ảnh khác, biểu tượng nút, clip âm thanh, logo, khẩu hiệu, tên thương mại hoặc phần mềm từ và các nội dung khác trên trang web của WoopShop.com, Nội dung, thuộc về WoopShop.com hoặc nội dung phù hợp của nó các nhà cung cấp. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng được bảo lưu bởi WoopShop.com. Những người vi phạm sẽ bị truy tố đến toàn bộ luật pháp. • Xin lưu ý rằng có thể có một số đơn hàng nhất định mà chúng tôi không thể chấp nhận và phải hủy. Cả hai bên đồng ý rằng, sau khi gửi đơn đặt hàng, vận chuyển là trách nhiệm duy nhất của công ty hậu cần bên thứ ba. Trong giai đoạn này, toàn quyền sở hữu (các) sản phẩm thuộc về người mua; tất cả các trách nhiệm pháp lý và rủi ro trong quá trình vận chuyển sẽ do người mua chịu. • WoopShop.com có ​​thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên internet do các bên thứ ba sở hữu và vận hành. Bạn thừa nhận rằng WoopShop.com không chịu trách nhiệm cho hoạt động hoặc nội dung nằm trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào như vậy. • WoopShop.com có ​​quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này trong tương lai mà không cần thông báo.