Quyền riêng tư & Điều khoản

Chào mừng bạn đến với WoopShop.com. Trong khi duyệt hoặc mua từ WoopShop.com, quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và tôn trọng. WoopShop.com cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho bạn tuân theo các thông báo, điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này.

KHAI THÁC. Chính sách bảo mật

• WoopShop.com tôn trọng quyền riêng tư của mỗi khách truy cập hoặc khách hàng của trang web và coi trọng sự an toàn trực tuyến của bạn.

• WoopShop.com thu thập thông tin bao gồm Email, Tên, Tên công ty, Địa chỉ đường phố, Mã bưu điện, Thành phố, Quốc gia, Số điện thoại, Mật khẩu, v.v., để bắt đầu, chúng tôi sử dụng cookie cần thiết để biên dịch và tổng hợp không phải thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Thông tin là duy nhất cho bạn. Người dùng có thể, tuy nhiên, truy cập trang web của chúng tôi nặc danh. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng chỉ khi họ tự nguyện gửi thông tin đó cho chúng tôi. Người dùng luôn có thể từ chối cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, ngoại trừ việc nó có thể ngăn họ tham gia vào một số hoạt động liên quan đến Trang web.

• Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ Người dùng bằng nhiều cách, bao gồm, nhưng không giới hạn, khi Người dùng truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đặt hàng, trả lời khảo sát, điền vào biểu mẫu và kết nối với các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên Trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu, nếu thích hợp, tên, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư.

• Chúng tôi sử dụng thông tin để giúp chúng tôi thuận tiện hơn cho bạn sử dụng, trả lời các yêu cầu hoặc khiếu nại, để giúp chúng tôi hiển thị phù hợp nhất với bạn và nhắc nhở bạn về thông tin mới, sản phẩm có bán hàng, phiếu giảm giá, khuyến mãi đặc biệt, v.v. trên.

• Trong quá trình đăng ký, bạn sẽ được nhắc cung cấp cho chúng tôi tên, địa chỉ giao hàng và thanh toán, số điện thoại và địa chỉ email. Những loại thông tin cá nhân này được sử dụng cho mục đích thanh toán, để thực hiện đơn đặt hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn đặt hàng của bạn, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân bạn cung cấp để liên hệ với bạn.

• Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết từ bất kỳ bản tin email hoặc cài đặt đăng ký cá nhân của bạn sau khi đăng nhập.

• Chúng tôi có thể thu thập thông tin nhận dạng phi cá nhân về Người dùng bất cứ khi nào họ tương tác với Trang web của chúng tôi. Thông tin nhận dạng phi cá nhân có thể bao gồm tên trình duyệt, loại máy tính và thông tin kỹ thuật về phương tiện kết nối của Người dùng với Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như hệ điều hành và nhà cung cấp dịch vụ Internet được sử dụng và các thông tin tương tự khác.

• Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie của cookie Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu giữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn đặt trình duyệt web của mình để từ chối cookie hoặc để thông báo cho bạn khi cookie được gửi. Nếu họ làm như vậy, lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động đúng.

• WoopShop thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

(1) Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin trong các tổng hợp để hiểu làm thế nào người dùng của chúng tôi là một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên trang web của chúng tôi.
(2) Để cải thiện trang web của chúng tôi
Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi chúng tôi nhận được từ bạn.
(3) Để cải thiện dịch vụ khách hàng
Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.
(4) Để xử lý giao dịch
Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin người sử dụng cung cấp về bản thân mình khi đặt chỉ một để cung cấp dịch vụ cho thứ tự đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với bên ngoài trừ mức độ cần thiết để cung cấp các dịch vụ.
(5) Để quản lý nội dung, quảng cáo, khảo sát hoặc tính năng Trang web khác
Người sử dụng để gửi thông tin mà họ đồng ý nhận về các chủ đề, chúng tôi nghĩ rằng sẽ được quan tâm đến họ.
(6) Để gửi email định kỳ
Địa chỉ email Người dùng cung cấp để xử lý đơn hàng, sẽ chỉ được sử dụng để gửi cho họ thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các câu hỏi của họ và / hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác. Nếu Người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v ... Nếu bất cứ lúc nào Người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ bao gồm chi tiết hủy đăng ký hướng dẫn ở cuối mỗi email hoặc Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua Trang web của chúng tôi.

• Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của chúng tôi.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa Trang web và Người dùng của nó xảy ra qua kênh liên lạc được bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số.

• Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê Người dùng thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp chung không liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, các chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy cho các mục đích nêu trên. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh và Trang web hoặc điều hành các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi các bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba này cho các mục đích giới hạn đó với điều kiện bạn đã cho phép chúng tôi.

• Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, nhà cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Duyệt web và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm các trang web có liên kết đến Trang web của chúng tôi, tuân theo các điều khoản và chính sách của trang web đó.

• Đoạn Chính sách bảo mật này giải thích cách dữ liệu cá nhân được sử dụng trong các dịch vụ thanh toán của Apple (Apple trả tiền). Ngoài ra, bạn nên đọc các điều khoản và điều kiện của Apple Pay. Hoạt động kinh doanh của bạn thông qua WoopShop không liên quan đến Apple Inc.

Khi bạn sử dụng Apple Pay để thanh toán, bạn có thể yêu cầu thông tin thẻ ngân hàng, số lượng đặt hàng và địa chỉ gửi thư, nhưng WoopShop sẽ không thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin nào từ biểu mẫu của bạn và sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho quảng cáo hoặc các tổ chức điều hành khác dưới mọi hình thức.

• WoopShop có toàn quyền cập nhật chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích Người dùng thường xuyên kiểm tra trang này xem có bất kỳ thay đổi nào để được thông báo về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập hay không. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem xét chính sách quyền riêng tư này định kỳ và nhận thức được các sửa đổi.

• Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

• Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

• Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, thực tiễn của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [Email protected] or [Email protected]

KHAI THÁC. Điều khoản và điều kiện

• Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn ít nhất 18 tuổi hoặc truy cập Trang web dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho tất cả quyền truy cập và sử dụng trang web này bởi bất kỳ ai sử dụng mật khẩu và nhận dạng ban đầu được gán cho bạn cho dù việc truy cập và sử dụng trang web này có thực sự được bạn cho phép hay không.

• WoopShop.com có ​​thể giao hàng từ các kho khác nhau. Đối với các đơn hàng có nhiều mặt hàng, chúng tôi có thể chia đơn đặt hàng của bạn thành nhiều gói theo mức chứng khoán theo quyết định của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã hiểu biết của bạn.

• Trừ khi được cung cấp ở nơi khác trên trang này hoặc trên trang web, bất kỳ điều gì bạn gửi hoặc đăng lên WoopShop.com, bao gồm nhưng không giới hạn, ý tưởng, bí quyết, kỹ thuật, câu hỏi, đánh giá, nhận xét và đề xuất chung, bài nộp sẽ được xử lý là không bí mật và không độc quyền, và bằng cách gửi hoặc đăng, bạn đồng ý cấp phép không thể hủy ngang mục nhập và tất cả các quyền liên quan đến IP ngoại trừ các quyền đạo đức như quyền tác giả đối với WoopShop.com mà không bị tính phí và WoopShop sẽ được miễn phí bản quyền.

• Bạn sẽ không sử dụng địa chỉ e-mail sai, giả vờ là một ai đó không phải là chính mình hoặc nói cách khác là đánh lừa WoopShop.com hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nội dung gửi hoặc Nội dung nào. WoopSHop.com có ​​thể, nhưng sẽ không bắt buộc phải xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ Đệ trình nào kể cả nhận xét hoặc đánh giá vì bất kỳ lý do nào.

• Tất cả văn bản, đồ họa, hình ảnh hoặc hình ảnh khác, biểu tượng nút, clip âm thanh, logo, khẩu hiệu, tên thương mại hoặc phần mềm từ và các nội dung khác trên trang web của WoopShop.com, Nội dung, thuộc về WoopShop.com hoặc nội dung phù hợp của nó các nhà cung cấp. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng được bảo lưu bởi WoopShop.com. Những người vi phạm sẽ bị truy tố đến toàn bộ luật pháp.

• Xin lưu ý rằng có thể có một số đơn hàng nhất định mà chúng tôi không thể chấp nhận và phải hủy. Cả hai bên đồng ý rằng, sau khi gửi đơn đặt hàng, vận chuyển là trách nhiệm duy nhất của công ty hậu cần bên thứ ba. Trong giai đoạn này, toàn quyền sở hữu (các) sản phẩm thuộc về người mua; tất cả trách nhiệm pháp lý và rủi ro trong quá trình vận chuyển sẽ do người mua chịu.

• WoopShop.com có ​​thể chứa các liên kết đến các trang web khác trên internet do các bên thứ ba sở hữu và vận hành. Bạn thừa nhận rằng WoopShop.com không chịu trách nhiệm cho hoạt động hoặc nội dung nằm trên hoặc thông qua bất kỳ trang web nào như vậy.

• WoopShop.com có ​​quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này trong tương lai mà không cần thông báo.