Chính sách hoàn trả & trả hàng

Trình tự hủy

Tất cả các đơn đặt hàng của bạn có thể bị hủy cho đến khi chúng được vận chuyển. Nếu đơn đặt hàng của bạn đã được thanh toán và bạn cần thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng, bạn nên liên hệ với chúng tôi trong vòng 12. Khi quá trình đóng gói và vận chuyển đã bắt đầu, nó không còn có thể bị hủy bỏ.

Hoàn lại tiền

Sự hài lòng của bạn là ưu tiên của chúng tôi. Do đó, nếu bạn muốn hoàn lại tiền, bạn có thể yêu cầu bất kể lý do.

Nếu bất cứ điều gì xảy ra với sản phẩm và thay vì trả lại các mặt hàng, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hoàn trả đầy đủ.

Tại sao?

Trả về chạy ngược lại với sự nhấn mạnh của chúng tôi về tính bền vững: mỗi lần trả lại đều có dấu chân carbon. Vì vậy, chỉ cần cho chúng tôi biết những gì đã sai, gửi cùng một hình ảnh, và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tiền của bạn đầy đủ trở lại.

Sau đó, nếu có thể, bạn có thể quyên góp sản phẩm của mình cho một tổ chức từ thiện địa phương hoặc tái chế nó.

Nếu bạn không nhận được sản phẩm trong thời gian được bảo đảm (ngày 60 không bao gồm xử lý ngày 2-5), bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền hoặc từ bỏ. Nếu bạn nhận được hàng sai, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền hoặc từ bỏ. Nếu bạn không muốn sản phẩm bạn nhận được, bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền nhưng bạn phải trả lại sản phẩm bằng chi phí của mình, mặt hàng đó phải không được sử dụng và cần có số theo dõi.

  • Đơn đặt hàng của bạn đã không đến do các yếu tố trong tầm kiểm soát của bạn (tức là cung cấp địa chỉ giao hàng sai).
  • Chỗ đặt của bạn không đến do hoàn cảnh đặc biệt ngoài sự kiểm soát của WoopShop.com (Tức là không được xóa bởi hải quan, bị trì hoãn bởi một thảm họa tự nhiên).
  • trường hợp đặc biệt khác bên ngoài sự kiểm soát của WoopShop.com
Bạn có thể gửi yêu cầu hoàn tiền trong vòng 15 ngày sau khi giao hàng. Bạn có thể làm điều đó bằng cách gửi E-mail cho chúng tôi.

Nếu bạn được chấp thuận hoàn tiền, thì khoản hoàn trả của bạn sẽ được xử lý và tín dụng sẽ tự động được áp dụng cho phương thức thanh toán ban đầu của bạn, trong vòng vài ngày 14. Các sản phẩm đang được bán, số tiền sẽ được ghi có cho người dùng trong ví của mình để sử dụng nó trong các giao dịch mua trong tương lai.

Trao đổi

Nếu vì bất kỳ lý do gì bạn muốn trao đổi sản phẩm của mình, có lẽ cho một kích cỡ khác trong quần áo. Bạn phải liên hệ với chúng tôi trước và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua các bước. ** Xin vui lòng không gửi lại mua hàng của bạn cho chúng tôi trừ khi chúng tôi cho phép bạn làm như vậy.